Nasze cele

1. Doradztwo

Pomoc organizacyjna i organizacyjna dla członków stowarzyszenia w zakresie świadczenia usług i produkcji produktów w branży cateringu dietetycznego.

2. Ujednolicanie standardów

Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz kreowania ujednoliconych standardów branży cateringu dietetycznego. Działania na rzecz poprawy warunków handlowych, pozwalających na stworzenie partnerskich relacji pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw i podmiotów współpracujących.

3. Wymiana doświadczeń

Wymiana doświadczeń w świadczeniu usług i produkcji produktów w branży cateringu dietetycznego.

4. Rozwój branży

Kształtowanie i inicjowanie działań wpływających na rozwój branży cateringu dietetycznego.

5. Reprezentowanie interesów przedsiębiorców działających w branży

Ustalanie wspólnych kierunków działań w relacjach handlowych z podmiotami wspierającymi działalność cateringu dietetycznego, w celu ochrony uzasadnionych interesów członków wspierających. Prowadzenie współpracy i reprezentowanie członków wobec krajowych i zagranicznych organizacji działających w podobnym zakresie. Reprezentowanie interesów członków wobec jednostek współpracujących, władz państwowych, samorządowych i związkowych.

6. Współpraca

Współdziałanie z podmiotami gospodarczymi w celu rozwoju i poprawy efektywności funkcjonowania, jak również współpraca między członkami stowarzyszenia mająca na celu wypracowywania wspólnych rozwiązań.

7. Promocja

Promowanie efektywnych rozwiązań, które mogą mieć zastosowanie w branży.

8. Edukacja

Edukowanie rynku w obszarze branży gastronomicznej.

9. Działania CSR

Działania prospołeczne związane z branża jak również działania na rzecz ochrony środowiska, promowania proekologicznych technologii.